Ελληνική Νομοθεσία για το ηλεκτρονικό τσιγάρο.


Από το τέλος Σεπτεμβρίου του 2016, ισχύει ο νόμος υπ’ αριθμ. 4419/2016, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 174/Α/20-9-2016 και έχει σκοπό την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Η συγκεκριμένη Οδηγία δεν εμπεριείχε την απαγόρευση χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου στους δημόσιας χώρους. Προσαρτήθηκε σε αυτόν το νόμο ως πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Θεωρήθηκε ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι καπνικό προϊόν (παρόλο που δεν υπάρχει καύση καπνού) και απαγορεύτηκε όπου και το συμβατικό τσιγάρο. Δεν ελήφθησαν υπόψιν οι διεθνείς έρευνες που το καταδεικνύουν ως αποτελεσματικό εργαλείο μείωσης του καπνίσματος, μείωσης ανάπτυξης σοβαρών παθήσεων, απουσία του παθητικού καπνίσματος με τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, μείωση κατά 95% των βλαβερών συνεπειών του καπνίσματος και άλλων ευρημάτων. Δείτε στο τέλος του άρθρου τους σχετικούς διαδικτυακούς συνδέσμους.


Τα Κύρια Σημεία του Νόμου 4419/2016 που θεωρούμε ότι αφορούν τον καταναλωτή, είναι τα εξής:

1. Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου από ανήλικους.

2. Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε δημόσιους χώρους.

3. Απαγορεύονται οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης από το εξωτερικό προς την Ελλάδα.

4. Επιβάλλεται ηλεκτρονική κοινοποίηση προς το Υπουργείο Υγείας για τα νέα προϊόντα ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης που προτίθενται οι κατασκευαστές και εισαγωγείς να διαθέσουν στην αγορά, 6 μήνες πριν τη διάθεση.

5. Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και στους περιέκτες επαναπλήρωσης που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η κοινοποίηση υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

6. Κατάθεση τεχνικού φακέλου στο Υπουργείο Υγείας, 4 μήνες πριν τη διάθεση στην αγορά κάθε νέου προϊόντος, με λεπτομερή περιγραφή, οδηγίες χρήσης, συστατικά και εκπομπές.

7. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι περιέκτες επαναπλήρωσης, εκτός από την κατάθεση φακέλου στο Υπουργείο Υγείας με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές για την ασφάλεια του καταναλωτή, πρέπει να πληρούν και τις εξής προδιαγραφές, όσον αφορά τη συσκευασία και το περιεχόμενο:


 • Να περιέχουν ενημερωτικό φυλλάδιο (και στα ελληνικά) με οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης, μνεία ότι δεν συνιστάται σε νέους και μη καπνιστές, , αντενδείξεις, προειδοποιήσεις για συγκεκριμένες ομάδες κινδύνου, τυχόν βλαβερές συνέπειες, τον κίνδυνο εθισμού και την τοξικότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα.

 • Να περιλαμβάνουν κατάλογο όλων των συστατικών που περιέχονται στο προϊόν, να αναφέρουν το περιεχόμενο σε νικοτίνη του προϊόντος και τη χορήγηση ανά δόση, τον αριθμό της παρτίδας παραλαβής και σύσταση στα ελληνικά να φυλάσσεται το προϊόν μακριά από παιδιά και να φέρουν προειδοποίηση για την υγεία: «Το προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη, η οποία είναι εξαιρετικά εθιστική ουσία».

 • Το υγρό που περιέχει νικοτίνη διατίθεται στην αγορά μόνο σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης, με όγκο που δεν υπερβαίνει τα 10 ml.

 • Ο όγκος των φιαλιδίων ή των δοχείων επαναπλήρωσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων δεν υπερβαίνει τα 2 ml.

 • Η νικοτίνη που εμπεριέχει το υγρό, δεν υπερβαίνει τα 20 mg/ml.

 • Το υγρό που περιέχει νικοτίνη δεν πρέπει να περιέχει τα πρόσθετα: βιταμίνες, καφεΐνη ή ταυρίνη, χρωστικές ιδιότητες για τις εκπομπές ή όποιο άλλο πρόσθετο που θεωρείτε ότι δίνει ενέργεια και ζωτικότητα ή ωφελεί την υγεία ή ενέχει μειωμένους κινδύνους για την υγεία.

 • Για την κατασκευή του υγρού που περιέχει νικοτίνη χρησιμοποιούνται μόνο υψηλής καθαρότητας συστατικά.

 • Εξαιρουμένης της νικοτίνης, στο υγρό που περιέχει νικοτίνη χρησιμοποιούνται μόνο συστατικά που δεν είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία σε θερμαινόμενη ή μη μορφή.

 • Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα χορηγούν τις δόσεις νικοτίνης σε σταθερά επίπεδα υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης,

 • Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι περιέκτες επαναπλήρωσης είναι προστατευμένα από τα παιδιά και απαραβίαστα, προστατεύονται από τη θραύση και τη διαρροή και διαθέτουν μηχανισμό που εξασφαλίζει την επαναπλήρωση χωρίς διαρροή.


8. Σε σχέση με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης ισχύουν οι εξής απαγορεύσεις:

 • Απαγορεύονται οι εμπορικές επικοινωνίες στο διαδίκτυο, στον τύπο και σε άλλα έντυπα, στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, οι οπτικοακουστικές εμπορικές επικοινωνίες, κάθε μορφή δημόσιας ή ιδιωτικής συνεισφοράς σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα, κάθε μορφή δημόσιας ή ιδιωτικής συνεισφοράς σε οποιαδήποτε εκδήλωση, δραστηριότητα ή πρόσωπο, η οποία πραγματοποιείται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή στην οποία συμμετέχουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή έχει κατ’ άλλο τρόπο διασυνοριακές επιπτώσεις.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι στην Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Σουηδία και την Μεγάλη Βρετανία επιτρέπεται το άτμισμα στους δημόσιους χώρους και στοχευμένες μορφές ενημέρωσης των ενηλίκων για το ηλεκτρονικό τσιγάρο (δήλωση του προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου (ΣΕΕΗΤ) κου Δημήτρη Πετρόπουλου (22/06/2016).


Πηγές:
Ν. 4419/2016 – ΦΕΚ 174/Α/20-9-2016: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: https://www.e-nomothesia.gr/kat-epikheireseis/kapnos-kapnisma/nomos-4419-2016.html


Ν.3730/2008 : Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις: https://www.e-nomothesia.gr/kat-anilikoi/n-3730-2008.html
Άρθρο του News247.gr για το ποιές χώρες επιτρέπουν τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων:
Στην Αγγλία, την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Ολλανδία, το άτμισμα επιτρέπεται παντού. Στην Εσθονία δεν επιτρέπεται στους εκπαιδευτικούς χώρους, στην Γαλλία δεν επιτρέπεται στους εκπαιδευτικούς χώρους και τα δημόσια μέσα μεταφοράς, στην Ιταλία δεν επιτρέπεται στους εκπαιδευτικούς χώρους και σε συγκεκριμένους χώρους υγείας, ενώ στο Λουξεμβούργο δεν επιτρέπεται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί στους χώρους εστίασης. Στην Ουγγαρία, την Φινλανδία, την Λετονία, την Λιθουανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία και την Σλοβακία το άτμισμα απαγορεύεται στους δημόσιους χώρους. Στην Γερμανία, κάθε κρατίδιο αποφασίζει μόνο του περί του θέματος. Στην Σλοβενία και την Πολωνία επιτρέπεται σε προκαθορισμένους χώρους, ενώ στην Ρουμανία και την Μάλτα δεν υπάρχει καθορισμένο καθεστώς: http://news247.gr/eidiseis/weekend-edition/we-hlektroniko-tsigaro-ti-allazei-sthn-agora-kai-th-xrhsh-toy.4070764.html


Άρθρο του Iatronet για την δήλωση του ΣΕΕΗΤ: Tο πλέον αυστηρό νομικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό τσιγάρο στην Ευρώπη: http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/perithalpsi-asfalisi/news/36563/seeit-to-pleon-afstiro-nomiko-plaisio-gia-to-ilektroniko-tsigaro-stin-evrwpi.html


Άρθρο της Tribune: Απαγορεύουν και το ηλεκτρονικό τσιγάρο σε κλειστούς δημόσιους χώρους: http://www.tribune.gr/greece/news/article/264426/apagorevoun-ke-ilektroniko-tsigaro-se-klistous-dimosious-chorous.html


Άρθρο στο Ελεύθερο Τύπο: Αυθαίρετα το υπουργείο Υγείας απαγορεύει το άτμισμα στους εσωτερικούς χώρους: http://www.eleftherostypos.gr/ygeia-epistimi/14928-authaireta-to-upourgeio-ygeias-apagoreuei-to-atmisma-stous-esioyerikous-chorous/


Άρθρο στο iEfimerida.gr: Απαγορεύουν το ηλεκτρονικό τσιγάρο σε εσωτερικούς χώρους: http://www.iefimerida.gr/news/273878/apagoreyoyn-ilektroniko-tsigaro-se-esoterikoys-horoys-antidroyn-oi-epiheiriseis


Αντιδράσεις πολιτών από την διαβούλευση του νόμου (στα σχόλια της διαβούλευσης), με συνδέσμους σε άρθρα εφημερίδων και ιατρικές έρευνες: http://www.opengov.gr/yyka/?p=1458